Takpannor

 

Teknisk information Vanliga frågor
» Takpannans uppbyggnad » Vilka är Benders?
» Takpanna av betong » Vad är träläkt?
» Takpanna av lertegel » Vilken betydelse har takpappen?
» 1-kupig / 2-kupig takpanna » Vad är nockprovet?
» Olika typer av nockpannor » Vad har takvinkeln för inverkan?
» Obehandlad takpanna » När används ventilationsbeslag?
» Ytbehandlad takpanna » När skall jag använda stormclips?
» Hur förpackas takpannorna?
» Hur levereras takpannorna?
» Vilken leveranstid gäller för takpannor?
» Vad kostar frakten?
» Måste jag handla via eHandelsplatsen?
» Kan jag erhålla en skriftlig offert?

 

 

Teknisk information

Takpannans uppbyggnad

Takpannan är en mycket enkel produkt, vars konstruktion kan beskrivas enligt nedan bild.

Infästning för spik/skruv

I överkant på varje takpanna finns ett hål där man kan fästa en spik/skrun ner igenom takpannan i bärleketen. Normalt görs detta endast när taket har en hög lutningsvinkel.

Klack

På baksidan av takpannan finns en klack. Klackens nedre sida vilar på bärläktens översida, vilket förhindrar takpannan från att glida nedför taket.

Anslutnings-fals För att erhålla en god och stabil kontakt mellan takpannorna finns en speciellt utformad falsning, som passar in i intilliggande takpannas falsning.


Takpanna av betong

Dagens moderna takpannor tillverkas i betong. Takpannan består i sin grund av cement, fin sand samt färgpigment. En takpannan i betong är en kostnadseffektiv lösning som håller hög kvalitet och ger mycket tak för pengarna. Med moderna tillverkningsmetoderna får du en takpanna med falssystem och hög passform som gör ditt tak lättlagt. En av de stora fördelarna med takpannor i betong är att du har en mängd färger, ytor och former att välja mellan, vilket ökar dina möjligheter att hitta en takpanna som passar just ditt hus. Generellt sett väger en betongpanna 50% mer än en traditionell tegelpanna.

 


Takpanna av lertegel

Takpannor av tegel består av 100% lera som bränns i 1000 °C. Ett tegeltak ska ses över varje år, man behöver rätta till pannor som kommit snett, ersätta trasiga, etc. Om ett tegeltak underhålls kan det hålla mycket länge och bör ses som en bra investering för framtiden. Lerteglet har en naturlig färg variation, vilket medför att lertegeltak ger ett mera levande intryck än vad betongpannan generellt gör. Moderna falstakpannor i tegel kan läggas på takvinklar ner till 14° och med flexibelt läktavstånd. Traditionellt taktegel kan läggas ner till 22° takvinkel och läggs med fast läktavstånd.

 


1-kupig respektive 2-kupig takpanna

Idag finns en mängd former av takpannor att välja bland. De två vanligaste typerna former på takpannor är dock 1-kupig samt 2-kupig.

1-kupig Takpanna

Denna takpanna har endast en kupa, därav namnet. Just denna variant av takpanna saknar hålet i överkanten. För att säkra att takpannan ligger kvar på sin plats bör man då köpa sk. stormklips. I övrigt skiljer sig ej denna takpanna vad gäller fals och klack från övriga takpannor.

2-kupig takpanna

Denna tvåkupiga takpanna är en mycket vanlig variant. Den två kupiga takpanna har mindre kupstorlek jämfört med den enkupiga takpannan. Denna variant av takpanna har ett hål i överkanten, för att säkra takpannans position på tak med hög takvinkel.

 


Olika typer av nockpannor

 

Kryssnock

Beroende på hur taket ser ut kan det finnas behov av en kryssnock. Denna nyttjas där två nockbrädor korsar varandra. Dessa nockbrädor kan möta varandra plant eller med lutning.

T-nock

T-nocken används där en anslutande nockbräda i vinkel möter huvudnocken.

Rak nockpanna

Enkel nockpanna som är något konisk i sin form.

Bred nockpanna

Denna nockpanna används med fördel till lite mera exklusiva tak, då den har en mäktigare form än den raka nockpannan. Den breda nockpannan har även en fals som ger hela nocken ett mera levande utseende.

Början nock

I de fall man ej har möjlighet att ansluta mot vindskivan med plåt kan början nocken vara ett alternativ.

Slut nock

I de fall man ej har möjlighet att ansluta mot vindskivan med plåt kan slut nocken vara ett alternativ.

 


Obehandlad takpanna

En obehandlad takpanna har en mattare lyster. Eftersom takpannans porer är mera öppna medför detta att mossa och luftföroreningar fastnar lättare i takpannan, det finns dock speciella medel som man kan köpa för att vårda takpannan. En obehandlad takpanna har något kortare livslängd då den lättare fångar vind och regn, vilket över längre tiden bidrar till nedbrytning av materialet.

 


Ytbehandlad takpanna

En ytbehandlad takpanna har en mera glansig lyster. Eftersom takpannans porer är mera tillslutna medför detta att regnvatten och luftföroreningar har svårare att fästa i takpannan. En ytbehandlad takpanna har något längre livslängd än en obehandlat takpanna.

Vanliga frågor

Vilka är Benders?

Benders, från en lokal takpannetillverkare på den skaraborgska slätten till en europeisk koncern på 45 år. Företaget ägs och leds av familjen Bender; ett ledarskap där personligt ansvar och närhet till medarbetarna är nyckelord. Benders är etablerat i Skandinavien och i stora delar av Europa. Verksamheten omfattar bland annat produktion av takpannor och marksten.

 


Vad är träläkt?

Takpannorna läggs normalt på ett rutnät av träläkt. Pannorna hänger på den vågräta bärläkten som i sin tur vilar på den lodräta ströläkten. Genom att använda ströläkt skapar man en viktig ventilationsspalt under teglet.
Oftast använder man i Sverige dimensionen 25×25 mm till ströläkt och 25×38 mm till bärläkt. Andra dimensioner förekommer också. Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 600 mm cc.

 


 

Vilken betydelse har takpappen?

En vattenavledande underlagstäckning avser att skydda takets träpanel mot nederbörd under byggtiden och fram tills ett övre skydd såsom takpannor, plåt mm kommit på plats. Härefter skall underlagstäckningen ta hand om yrsnö, drivvatten och kondens, som kan söka sig in under pannorna etc. Underlagstäckningen är alltså inte avsedd som enda taktäckning under lång tid.

 


Vad är nockprovet?

För att få rätt höjd på nockbrädan, som bör vara minst 1½ tum bred, skall man lägga ut ett par takpannor på var sida om nocken, och provar sedan med en nockpanna. Det optimala är att nockpannan nu vilar både på nockbrädan och på takpannorna. Det är bättre att nockpannan ligger på takpannorna vid nocken, än att den ligger och vickar på nockplankan.

 


Vad har takvinkeln för inverkan?

För att yttertaket ska skydda helt mot inträngande fukt, är det viktigt att man väljer taktäckningsmaterial även med hänsyn till takets lutning. Flacka tak alltså med låg taklutning – har sämre avrinning än till exempel ett brant sluttande sadeltak. För att täckningen inte ska släppa igenom vatten vid häftiga regn eller töande snömassor bör skarvarna vid pannorna vara falsade eller till och med dubbelfalsade. Vid minst 14° taklutning kan man välja falsade betong- och tegelpannor. Avståndet mellan bärläkten skall ändras beroende på taklutningen. Genom att lägga bärläkten tätare kommer takpanorna ligga mera ovanpå varandra, och därmed hålla tätare mot väder och vind. Respektive tillverkare har egna tabeller med rekommendationer för hur tätt takpannorna skall ligga beroende på takets lutningsvinkel.

 


När används ventilationsbeslag?

Ventilationsbeslaget skall hjälpa insidan av yttertaket att andas. Yttertaket vilar på takstolar, mellan vilka man placerar isolering. Då denna isolering ej trycks dikt ann mot taket bildas en ventilationskanal. För att främja ventilation i denna kanal skall ett ventilationsbeslag i varje takstolsfack placeras nära nocken. Vid behov monteras även ventilationsbeslag vid takfoten för extra luftning.

 


När skall jag använda stormclips?

Stormclipsets uppgift är att hålla fast nederdelen på takpannan så vinde ej kan ta den och lyfta av den från taket. Vid flackare viklar ökar risken för att vinden kan komma under och lyfta av takpannan. I miljöer som är öppna och ofta blåsiga rekommenderas stormclips.

 


Hur förpackas takpannorna?

Takpannorna packas i buntar om fem, där ett plastband håller ihop bunten. Nockpannorna däremot packas ihop om fyra per bunt.

 


Hur levereras takpannorna?

Takpannorna och dess tillbehör körs ut med Benders egna kranbil. Kunden kan välja om kranbilen skall stana kvar på stället och hjälpa till med att lyfta upp takpannorna på taket eller om de bara skall ställas på marken. Fondamenta följer alltid upp kundens köp och diskuterar med kunden hur man önskar nyttja kranbilen, när utkörningen lämpligast skall ske, osv.

 


Vilken leveranstid gäller för takpannor?

Om du väljer takpannor ur standardsortimentet brukar man erhålla takpannorna efter 10 arbetsdagar.

 


Vad kostar frakten?

Frakten ingår inte i produktpriset för samtliga Benders produkter som du finner hos Fondamenta. Benders debiterar frakten separat och denna kostnad kan man ej komma ifrån oavsett från vilken återförsäljare man beställer ifrån, med undantag om återförsäljaren själv kör ut det. Beroende på vart man bor, hur mycket som skall levereras samt hur länge kranbilen nyttjas så påverkar detta transportkostnaden från Benders. Fondamenta kontaktar kunden vid en beställning och går då igenom de kostnader som Benders kommer debitera för frakten. Vid enklare beställningar som t.ex. hel- och halvpallar takpannor utan tillbehör så finns det ett pdf dokument där frakten framgår.

 


Måste jag handla via eHandelsplatsen?

Nej, det går utmärkt att ringa, maila eller faxa in din beställning. Vi följer alltid upp din beställning för att säkerställa att du är nöjd med dina val av beställda varor.

 


Kan jag erhålla en skriftlig offert?

Vid större förfrågningar lämnar gärna någon av våra säljare en offert.

 

No comments yet.

Kommentera