Granitbänkar

 

Teknisk information Vanliga frågor
» Granit » Vilka olika typer av kantprofiler kan jag erhålla?
» Vikt » Vilka olika typer av ytor kan jag erhålla?
» Olika tillämpningar av granit » Vilka olika typer av håltagnig kan jag erhålla?
» Polerad respektive matt yta » Hur tjocka skivor kan jag erhålla?
» Färgnyanser av samma granit » Vilka avslutningslister kan jag välja på?
» Kan jag köpa en skiva över 2,60 m?
» Kan komplicerade former tillverkas?
» Hur levereras graniten?
» Vad har ni för leveranstid?
» Måste jag handla via eHandelsplatsen?
» Kan jag erhålla en skriftlig offert?

 

 

Teknisk information

Granit

Bergarten granit är mycket vanlig på den kontinentala jordskorpan. Granit bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess.

Granit består av kiseldioxidrika mineraler, såsom fältspat och kvarts samt mindre mängder av glimmer, hornblände och pyroxen.

Graniten förekommer i många olika färger, beroende på skillnader i mineral-sammansättning och textur.

 

En del mineral-sammansättningar är millimeterstora medan andra kan bli flera centimeter.

 

Graniten uppvisar ofta massformig textur, dvs de enskilda kornen har kantiga begränsningar och det finns inga hål-rum mellan mineral-kornen i bergarten.


Vikt

Stenprodukter har hög densitet, vilket innebär att de är tunga i förhållande till den volym de upptar. Densiteten för granit är ca. 2,75 kg/dm3 (2750 kg/m3) vilket motsvarar 99,0 kg för en hel granit-skiva i dimensionerna 60x200x3 cm.

Om skivan istället är 4 cm tjock, 290 cm lång samt 60 cm djup blir ekvationen följande:

0.4 x 29 x 6 x 2,75 = 191,4 kg.

Utifall man har t.ex. ett urtag för spis med håldimension 55 cm x 45 cm blir skivan 27,2 kg lättare.

 


 

Polerad respektive matt yta

Granitens yta kan poleras till högblank ytfinnish eller matt finnish. En matt yta har mera öppna porer vilket medför att ytan lättare suger åt sig vätskor såsom t.ex. fett och röd-betssaft. En högblank yta är mera resisten mot fläckar, dock rekommenderar vi alltid våra kunder att olja in sina skivor, oavsett ytfinnish.


Färgnyanser av samma granit

När graniten bryts blir den mörkare ju längre ner i berget den utvinns. Detta innebära att om två skivor produceras vid olika tillfällen, ur två olika stenblock, kan viss färgvariation förekomma mellan dessa skivorna. Detta trots att de alltså klassas inom samma sort, t.ex. Impala.

Vanliga frågor

Vilka olika typer av kantprofiler kan jag erhålla?

Fondamenta kan erbjuda dig som kund en mängd kantprofiler. Nedan visas några av de vanligast förekommande varianterna.

Enkel avfasning

När kunden inte önskar någon radie, endast raka kanter. 1,5 mm av skivans kant fasas av i 45° vinkel.

 

Halvrund

Kanten fasas av med en symetrisk form, så att den blir helrund. D.v.s. radien är halva skivans tjocklek.

 

Arcformad

En form som egentligen härstammar ur en mate-matisk funktion som kallas Arc.

 

Med två radier

Rundning av kanterna, i valfri radie. Ju större radie desto närmare kommer man den halvrunda formen.

 

Nosformad

Se enligt bilden. Kan även erhållas spegelvänd, nosen nederst.

 

Kvartsrund

Kanten fasas av med samma radie som för den halvrunda formen, dock här endast på ovansidan. Även motsvarande fasning för nedre sidan kan utföras.


Vilka olika typer av ytor kan jag erhålla?

Granitens yta kan erhålla en högpolerad blank yta eller en mattpolerad yta. Utöver dessa två varianter kan Fondamenta leverera en hammrad yta. Denna yta utsätts för en maskin som med flera små hammare knackar på ytan under en period, små bitar lossnar så småningom vilket medför att granitens yta blir skråvlig likt gatsten.

 


 

Vilka olika typer av håltagnig kan jag erhålla?

Du kan välja bland en mängd alternativ, nedan listade:

– Enkelt rakt hål. Man skär ut ett fyrkantigt/rektangulärt hål med förutbestämd längd och bredd.

– Enkelt runt hål. Man skär ut ett runt hål enligt förutbestämd diameter.

– Enkelt ovalt hål. Man skär ut ett ovalt hål enligt förutbestämt mått.

– Planlimmad diskho. Man skär ut ett hål och därefter fräser kanterna, uppifrån, allt enligt diskotillverkarens ritning.

– Underkantslimmad diskho. Man skär ut ett hål och därefter fräser kanterna, underifrån, allt enligt diskhotillverkarens ritning. Då en viss del av graniten blir synlig på insidan av hålet bearbetas den enligt kundens önskemål, t.ex. kan insidan blankpoleras.

 


 

Hur tjocka skivor kan jag erhålla?

Fondamenta levererar granit från 1 cm upp till valfri tjocklek. De vanligaste tjocklekarna är dock:

– 1 alt. 1½ cm för golv och väggbeklädnad

– 2 cm till fönsterbrädor

– 3 alt. 4 cm för bänkskivor


Vilka avslutningslister kan jag välja på?

En skivas visuella tjocklek kan med enkla medel ökas avsevärt, utan att för den skull bli kostsam. Skivan kan även i andra ändan, dvs. mot väggen, avslutas i olika varianter. Här nedan visas några sätt att avsluta skivans kanter.

Bild 1

I de fall kunden önskar att skivan skall vinklas ner så görs detta genom att man utför en ”smyg-vinkel” som sedan fasas av.

Bild 2

Samma som för bild 1, dock har man här valt att lägga på en aluminiumlist innanför. Alumin-iumlisten höjer upp hela skivan, samtidigt som den förstärker kanten.
Bild 3

På undersidan av skivan har man limmat fast en list. Listen stärker skivans kant. I hörnen på kanterna utförs en liten fasning.

Bild 4

Denna list är en anslutningslist mot den sida där skivan möter väggen. Det finns flera olika sätt att avsluta skivan mot väggen.


Kan jag köpa en skiva över 2,60 m?

Fondamenta levererar skivor längre än 2.60 m. Som kund skall man dock vara medveten om att dessa längre skivor då består av två kortare skivor. Detta medför att man får en liten diskret skarv.

 


 

Kan komplicerade former tillverkas?

Fondamenta kan leverera näst intill alla typer av former på golv, bänkskivor, fönsterbrädor etc. Tack vare en avancerad och modern maskinpark kan komplexa bearbetningar göras med mycket hög precision.

 


 

Hur levereras graniten?

I sitt grundutförande levereras golvskivor i lådor eller på pall, medan bänkskivor levereras i en ställning. Graniten levereras till slutkund enligt överrenskommelse, t.ex. med kranbil, via lastbil med bakgavellift etc.

 


 

Vad har ni för leveranstid?

Leveranstiden är 2-3 veckor från den tidpunkt då kunden gör beställningen. I vissa fall kan leveranstiden bli längre, t.ex. vid specialbeställning av vissa granitnyanser, runt semester-tider, vid ovanligt tjocka skivor osv. Fondamenta har alltid en dialog med dig som kund för att informera om leveransstatus och leveranstid.

 


 

Måste jag handla via eHandelsplatsen?

När det gäller granit kan man ej handla denna direkt på eHandelsplatsen.

 


 

Kan jag erhålla en skriftlig offert?

Fondamenta lämnar alltid en skriftlig offert vid förfrågan på granit.

 

No comments yet.

Kommentera