Fönster

 

Teknisk Information Vanliga Frågor
» Fönstrets uppbyggnad » Vilka är SP-fönster?
» Kärnvirke » Tjänar jag på att byta till nya fönster?
» Fönstertyper » När är det dags att byta?
» Olika typer av bågar » Vad är aluminiumbeklädda fönster?
» Olika typer av glas » Kan jag välja en annan färg än vit?
» 1-Luft, 2-Luft eller 3-Luft » Vad är Dreh-Kipp?
» U-värde » Hur levereras mina fönster till hemmet?
» Gasfyllning » Vilka leveranstider gäller på fönster?
» Varmkant (VK) » Modulmått, vad är det?
» Kondens på fönstret » Vilka mått skall mitt nya ersättnigsfönster ha?
» Kan man få fönster i vilka mått som helst?
» Kan jag köpa fönster med ett annat U-värde?
» Måste jag handla via eHandelsplatsen?
» Kan jag erhålla en skriftlig offert?
 

Teknisk Information

Fönstrets uppbyggnad

Dagens moderna fönster är relativt avancerade, men i sin grundkonstruktion är ett fönster mycket enkelt.

 

Karm

Fönsterkonstruktionen bärs upp av en kraftig ram, sk. karm. Karmen skruvas fast i reglar, som utgör husets fönsteröpp-ning.

 

Glas

Dagens villafönster består av minst två glas. Glaset är 3 eller 4 mm tjockt.

 

Gångjärn

För att kunna öppna fönstret förser man det med gångjärn. Beroende på modell erhålls olika typer av gångjärn.

 

Hakar

För att öppna och stänga fönstret nyttjas hakar i de enklaste fallen.

 

Båge

Den ram som håller glas-delen kallas för båge. Bågen kan hålla flera glas beroende på konstruktion.

 


Kärnvirke

 

SP Fönster använder kärnvirke från norrländska furor som råvara till fönstren. Det tuffa klimatet för den norrländska furan innebär att den växer långsamt, vilket ger täta års-ringar, hög kärnvedsandel, god formstabilitet och mycket kåda. Kådan ger ett naturligt rötskydd.

Timmerstockarna sågas upp och limmas ihop till karm- och bågämnen. Genom limningen uppnås maximal styrka samtidigt som skevhet och rörelser i stommen förhindras. Nästa steg är att vakuumimpregnera ämnena med en färglös impregnering som förstärker det befintliga och naturliga rötskyddet. SP Fönster målar alla fönsterämnen innan montering.

A. Fönstervirket tas enbart ur stamvara för att få en hög andel kärnved.

 

B. En färglös vakuum-impregnering förstärker rötskyddet ytterligare. Ytskiktet på de målade fönstren utgörs av en tålig och kraftfull täckfärg.

 

C. Karm- och båg-ämnen är limmade för maximal styrka och styvhet.

 

 


Fönstertyper

 

När du skall välja vilken fönstertyp som passar dig och ditt hus bör du överväga vilka praktiskt funktionella krav du har på dina nya fönster. Rent allmänt är det en smaksak om man föredrar inåtgående, utåtgående eller vridbara fönster, men det finns ändå några skillnader som kan vara värda att känna till innan du bestämmer dig.

Inåtgående

• Inåtgående passar ofta bäst i moderna hus.

• Inåtgående fönster rekommenderas högre upp i ett hus eller på andra ställen där det av praktiska skäl inte är möjligt att nå fönstrets utsida.

• Inåtgående fönster är lättare att putsa då man kan stå inomhus och putsa både in- och utsidan.

• Inåtgående fönster innebär att du måste flytta dina krukväxter varje gång du vill öppna fönstret för att vädra.

• SP Fönsters inåtgående fönster kan fås med så kallade Dreh-Kipp beslag vilket gör att du kan vicka in fönstret i vädringsläge med ca 10 cm öppning upptill.

 

 

Utåtgående

• Utåtgående passar som regel bra i klassiska hus och speciellt till hus där man kan nå fönstren utifrån.

• Utåtgående fönster förenklar vädringen – du behöver inte flytta några krukväxter.

• Om du väljer utåtgående fönster är det viktigt att montera barnsäkerhetsbeslag, då det är lättare att ramla ut från ett utåtgående fönster än ett inåtgående.

 

 

Karmfast

• Ett karmfast fönster kan inte öppnas då det sitter fast i karmen.

• Ett fast fönster är tätare än ett öppningsbart fönster.

• Ett fast fönster är också säkrare än ett öpp-ningsbart fönster.

• Med karmfasta fönster öppnar sig många möjligheter till att vara kreativ och använda glas som en del av din fasad – du kan få flera karmfasta fönster till ett bra pris jämfört med öppningsbara fönster.

• Glöm inte att tänka över hur du ska putsa utsidan av ditt karmfasta fönster innan du installerar det.

 

 

Vridfönster

• Ett vridfönster har alla fördelar. Du behöver inte flytta krukväxter för att vädra, och du kan vända fönstret 180 grader när du ska putsa utsidan. Vi föreslår barnsäkerhetsbeslag även på vridfönster för största möjliga säkerhet i ditt hem.

• Det vridbara fönstret är försett med kraftiga beslag och extra styrtapp som försvårar inbrottsförsök.


 

Olika typer av bågar

 

Beteckningarna 3-glas, 2-glas, 2+1 glas etc. beskriver hur fönstret är uppbyggt.

Ett 2-glas fönster har 2 st. glas i fönsterbågen. Beteckningen 2+1 innebär att det finns två fönsterbågar, varav den ena har 2-glas ruta och den andra har 1 enkelt glas. De två fönsterbågarna är kopplade, dvs. de sitter ihop men kan tas isär.

Kopplat 1+1 står för två fönsterbågar som är ihopkopplade men öppningsbara och som har var sitt enkelglas.

När ett fönster är av typen kopplat kan man sätta in spröjs eller persienner mellan glasen.

Isolerrutor består av 2 eller 3 glasrutor som är ihop limmade, med en distans mellan rutorna. En isolerruta (kallas även isolerglas eller isolerglaspaket) är två eller flera glasrutor som limmas ihop och tillsluts hermetiskt. Mellanrummet mellan rutorna kan variera i storlek beroende på vilka egenskaper man vill uppnå med glaset, t.ex. isolering eller ljudreduktion. Mellanrummen kan också fyllas med torr luft eller olika gaser.

Nyare fönster har trippla isolerrutor där den innersta av rutorna har ett s.k. låg emissions skikt. Låg emissions skiktet består av silveroxid, och är helt osynligt. Det reflekterar rumsvärmen tillbaka in i huset.


Olika typer av glas

 

Förutom antal glas i dina fönster kan man också välja typ av glas. Nedan följer de vanligaste glastyperna.

Råglas/Ornamentglas Detta glas används som insynsskydd, t.ex badrumsfönster.
Härdat glas Säkerhetsglas som genom en speciell härdningsprocess blir starkareän vanligt glas.
Laminerat glas Två glasskivor som är ihoplimmade med en tunn folie emellan. Om glaset spräcks förhindrar lamineringen att glasskärvor sprids. laminerat glas ger en inbrottshäm-mande effekt då glasbitarna sitter kvar i folien.
Lågemissionsglas Lågemmissionsglas har en ytterst tunn genomskinlig metallfilm som tillåter kortvågig solvärme att stråla in men förhindrar långvågig rumsvärme att stråla ut.

 


1-Luft, 2-Luft eller 3-Luft

 

Beroende på tycke och smak kan man välja ett fönster som består av en stor båge eller flera mindre bågar. Vid val av större karmmått måste man, för att att uppnå en stabil konstruktion, nyttja flera bågar inom samma karm.

 

Genom att använda flera rutor bidrar respektive båge till att styva upp hela konstruk-tionen. Nedan finner du de vanligaste utförandena på fönster.

 

 

Till vänster ser du ett så kallat 1-Luft fönster, dvs. karmen består endast av en ljus-öppning.

 

 

Till vänster ser du ett så kallat 2-Luft fönster, dvs. karmen består av två ljus-öppningar.

 

Till vänster ser du ett så kallat 3-Luft fönster, dvs. karmen består av tre ljus-öppningar.


U-värde

 

Fönstrets U-värdet anger hur snabbt det släpper igenom värme från en varm sida till en kall. Värdet mäts i Watt per kvadratmeter grader Kelvin, W/kvm °K. Ett lågt U-värde betyder att fönstret isolerar väl.

När man ska investera i fönster är det viktigt att se på U-värdet, eftersom dåligt isolerade fönster över tid blir stora energitjuvar. Jämför olika fabrikat, se bara till att värdet gäller hela fönsterkonstruktionen inklusive karm och båge, och inte bara glaset.

Fönster i 3-glas eller 2+1 konstruktion har nästan alltid ett U-värde under 1,5 som standard. Detta leder till lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader. Ett traditionellt fönster med två kopplade bågar och enkelglas har ofta ett U-värde på ca 2,0-3,0.


Gasfyllning

 

Om man byter ut luften mellan glasen i kassetten mot andra gaser kan man ge konstruk-tionen mycket lägre U-värde. Argon är den gas som är standard. Krypton används också, denna gas förbättrar U-värdet ytterligare men kostar lite mer. Genom att lägga in gas mellan glasen kan man sänka U-värdet med 0,15-0,25.


Varmkant (VK)

 

En glaskassett består av två glasskivor med en distanslist mellan. Den distans som nyttjas är tillverkad i stål, men kan bytas ut till en mer isolerande distans. Genom att byta denna distans kan man sänka U-värdet.


Kondens på fönstret

 

Fönster med låga U-värden ger bra värmeisolering, detta kan vid speciella temperatur-förhållanden ge upphov till kondens på ytterglaset.

 

Vanliga Frågor

Vilka är SP-fönster?

 

SP Fönster tillverkar fönster och fönsterdörrar med högt ställda krav för den svenska marknaden. Företaget ingår i Svenska Fönster, en grupp svenska fönstertillverkare med ca 600 anställda.

SP Fönster är en av de i särklass största fönster tillverkarna på den svenska marknaden. SP’s framgångar och snabba tillväxt på den svenska marknaden grundas på ett brett utbud av produkter med högt ställda krav på utformning, prestanda och utförande.

 


Tjänar jag på att byta till nya fönster?

 

Att köpa nya fönster är en stor investering, men uppvärmningskostnaderna sänkas betydligt med nya välisolerade fönster. Under gynsamma förhållanden kan du halvera dina energikostnader genom att byta ut dina gamla fönster mot nya lågemission fönster. Dessutom, nya fönster ökar husets värde.

 


När är det dags att byta?

 

Du kan behöva nya fönster då du ska bygga ut eller nytt. Annars är rötangrepp, spruckna trädetaljer, lossnat kitt eller fuktskador på dina gamla fönster tydliga tecken att det kan vara dags att byta.

Känns det som om kylan blåser in i huset? Nya täta och energisnåla fönster höjer komforten avsevärt. En ytterligare anledning kan vara störd nattsömn. Att byta från gamla fönster till nya 3-glasfönster ger en märkbart förbättrad ljudisolering (med extra ljudkonstruktioner kan det bli ännu bättre).

 


Vad är aluminiumbeklädda fönster?

 

Ett fönster utsätts för väder och vind, vilket ställer höga krav på fönstrets yta. Genom att köpa fönster med aluminium beklädnad skyddar du den utsatta ytan ytterligare. Att köpa aluminium-beklätt minskar även behovet av underhåll, därtill kan det vara en smaksak att använda fönster med aluminiumbeklädnad.

Aluminiumbeklädnaden fästs på orginalfönstret med hjälp av klips, vilket görs i SP’s fabrik. Orginalfönstret ser ut som ett fönster utan aluminiumbeklädnad, det har även genomgått samma typ av impregnering, målning etc. som ett fönster utan aluminiumbeklädnad.

 


Kan jag välja en annan färg än vit?

 

Om man önskar annan fäg än vit kan man välja ett antal standardfärger, som följer RAL färgskala. Utifall dessa standardfärger ej är vad man önskar kan man fritt från NCS-skalan väja önskad färg.

Önskar man erhålla en färg på utsidan och en annan färg på insidan går även detta att lösa.

Utifall du önskar beställa fönster i annan färg än vit ber vi dig kontakta någon av våra säljare.

 


Vad är Dreh-Kipp?

 

Inåtgående fönster kan utrustas med ett speciellt beslag som gör att man kan glesa/luta fönstret vid vädring, istället för att öppna det innåt. Denna funktion är en form av extra-utrustning, varför du ej kan handla detta tillbehör på vår eHandelsida.

 


Hur levereras mina fönster till hemmet?

 

SP Fönster ombesörjer själva transporten.

 


Vilka leveranstider gäller på fönster?

 

Om du väljer ett fönster ur standardsortimentet (blå fönster i SP’s prislista) brukar man erhålla fönstret efter 5-10 arbetsdagar. Utifall man önskar ej lagerförda fönster(röda i SP’s prislista) handlar det ofta om 5-6 veckor. I de fall man har speciella önskemål om karmått, råglas etc. kan det dröja 8 veckor innan leverans.

 


Modulmått, vad är det?

 

Modulmått är ett förenklat sätt att ange karmens yttre dimensioner. Om man anger 8×12 innebär detta att karmen är 785 mm bred och 1185 mm hög. De resterande 15 mm för bredden respektive höjden används för dreving samt finjustering av fönstrets position.

Man kan beställa fönster med halva modulmått, men då betalar man för närmaste hela modulmått uppåt, dvs. om du vill ha 11×13,5 betalar du för 11×14 samt ett tillägg på ca 500 kr. Om du vill ha 11,5×13,5 betalar du för 12×14 samt ett tillägg på ca 1000 kr.

 


Vilka mått skall mitt nya ersättnigsfönster ha?

 

Innan man beställer utbytes fönster bör man mäta upp nuvarande fönster. Om du ej enkelt ser hela karmen måste du ta bort fodret som går runt fönstret, antingen gör du det inifrån eller på utsidan av huset, beroende på vilket som är enklast. Därefter mäter du karmens yttermått och sedan spikar du tillbaka fodret.

 


Kan man få fönster i vilka mått som helst?

 

Ja, med undantag för extremt stora fönster. Det är vikten som är begränsande.

 


Kan jag köpa fönster med ett annat U-värde?

 

SP Fönster har ett stort utbud av fönster, så även valmöjligheterna när det gäller isoleringsförmåga, det sk. U-värdet. Generellt sett kan du välja följande tillbehör för att sänka U-värdet:

– LE-glas (lågemission glas)

– Argon

– VK (varmkant)

kontakta någon av våra säljare så hjälper dom dig med val av fönster med extra lågt U-värde.

 


Måste jag handla via eHandelsplatsen?

 

Nej, det går utmärkt att ringa, maila eller faxa in din beställning. Vi följer alltid upp din beställning för att säkerställa att du är nöjd med dina val av beställda varor.

 


Kan jag erhålla en skriftlig offert?

 

Vid större förfrågningar, t.ex vid renovering eller nybyggnation lämnar gärna någon av våra säljare en offert.

 

No comments yet.

Kommentera